Перші кроки України в збереженні довкілля!

Україна робить лише перші кроки на шляху вирішення проблеми переробки відходів за стандартами Євросоюзу.

Гострота проблеми переробки відходів у світі та Україні беззаперечна.

Факти негативного впливу токсичних компонентів відходів на здоров’я людей та довкілля загально відомі. Проблема відходів не втрачала актуальності в Україні протягом всіх років незалежності, а показники утворення і накопичення відходів є безпрецедентними для Європи.

А що треба зробити, щоб  зрушити питання переробки відходів за стандартами Євросоюзу?

Чи є в Україні підприємства  та потужності, які здатні переробляти відходи за стандартами Євросоюзу, наприклад, утилізувати тару з під агрохімікатів?

На щастя вже є. А це означає, що це питання з утилізації тари з під агрохімікатів можна вирішити вже зараз. І вже зараз очистити українську землю і чорноземи від токсичного забруднення.

Наприклад в Баранівці Житомирської області функціонує сучасне, орієнтоване на європейські стандарти підприємство з переробки токсичних відходів «ЕКО НОВА». На сьогоднішній день підприємство «ЕКО НОВА» займає лідируючу позицію на ринку утилізації тари з під агрохімікатів, та надає досить широкий спектр екологічних послуг, та забезпечує повний цикл операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Але зараз склалася ситуація коли підприємства з утилізації відходів, які працюють за європейськими стандартами в Україні вже є, а європейського підходу у аграріїв до цього питання ще нема.

Джерело